tonen

Presentatie

Het tonen van het werk aan de buitenwereld  is ook de confrontatie aangaan met die buitenwereld. De context waarbinnen dat gebeurt kan groot of klein zijn, intiem of exuberant, toevallig of gezocht. Er ontstaat in ieder geval communicatie. Wat getoond wordt, wordt gezien en wordt ervaren. Ook de kunstenaar wordt hierdoor opnieuw beschouwer van zijn eigen werken van datgene wat erin getoond wordt en van wat erin verscholen zit. Die ervaring kan op zichzelf staan maar draagt tevens kiemen in zich voor andere vormen van dialoog en reflectie.

Naomi Bousson / Carl Cryns / Philip De Maeyer / Tristan De Maeyer

Florian De Mey / Andres De Schepper / Tom Flamant

Wendy Lampen / landschip / Annick Peeters  / Seba Vermeiren  / Pieter Van den Heuvel