Het spreekt voor zich

SONY DSC

Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. 

Misschien verwoordt dit bekende citaat van Wittgenstein, wel iets van wat een autistisch brein onbewust doet.

Taal is een middel om te komen tot communicatie. Op zijn beurt zorgt communicatie voor sociale interactie.

Met taal wordt meestal bedoeld verbale taal of taal met woorden, die uitgesproken of neergeschreven worden.

Ze wordt verfijnd en ondersteund door lichaamstaal en paralinguïstiek (intonatie, geluidssterkte, stembuiging, …)

Soms wordt ze vertaald naar gebarentaal of een andere code, bijv. morse of verwerkt in symbolentaal zoals bestudeerd in de semiotiek en toegepast in bijv. heraldiek.

Die taalontwikkeling gaat gepaard met betekenisverlening en conceptvorming. Hiervoor is verbeelding nodig. Verbeelding staat hier voor een proces dat zich in de hersenen afspeelt. Concrete of abstracte begrippen krijgen woorden, worden verwoord en krijgen een ruimere betekenis.

 

In tegenstelling tot de gesproken taal volgt de ontwikkeling van de beeldende taal een ander pad. Verbeelding gebeurt hier bij aanvang, niet in de hersenen, maar in een visueel waarneembare en herkenbare vorm, getekend op een blad papier of gemaakt uit een bol klei.

Beeldende kunstenaars, al dan niet autistisch, bewandelen dit pad dikwijls al in een vroeg stadium. Dit kan alleen als dit binnen de omgeving normaal bevonden wordt. Het veronderstelt aanwezigheid van materiaal, zoals potlood en papier of een bol klei, en een omgeving waarin dit soort ver-beeldende taal gehanteerd en gestimuleerd wordt.

Die letterlijke verbeelding is, of kan, een stap of aanleiding zijn, naar conceptvorming en betekenisverlening die zich enten op de processen binnen de hersenen.

Het is minstens een hulpmiddel voor mensen met autisme om te begrijpen wat verbeelding binnen een niet-autistische brein is.

Hoe dan ook, beeldende expressie is net zo goed taal en dus een middel om te communiceren. Een goede verstaander heeft maar een half, of in dit geval geen, woord nodig. Laat het vooral niet, of minstens niet alleen, de bedoeling zijndarüber zu sprechen. 

Een autimistisch atelier…

SONY DSC

Wat kan dat zijn, of worden, … een autimistisch atelier?

Is het iets mysterieus, iets onbekends, iets wat je nog niet kent?

Heeft het iets intimistisch, iets waar een geborgen en veilig gevoel van uit gaat?

Klinkt het ook wat optimistisch?

Het lijkt in ieder geval ook een beetje op autistisch.

Wat we willen zijn, is een werkplek waar je, als mens met autisme, met verf en vele andere materialen en technieken, beeldend expressief aan de slag kunt. Om te ontdekken en te verbeelden wat je zelf hoort, ziet, voelt, ruikt of smaakt. Zo wordt het zichtbaar voor jezelf en de anderen. Dat klinkt misschien een beetje mysterieus.

We willen het heel erg bewust, klein houden. We werken in groepjes met maximum vier personen, in een klein atelier, in een stil gebied, waar je ook kan genieten van de natuur in en rond de tuin. Zo bieden we rust en intimiteit.

Word je daar al wat optimistisch van?

Breng dan gerust ook jouw autisme mee, dan maken we er samen, iets nog mooier van.

Of een heel klein beetje, iets autimistisch, misschien.